Elektriske gjerder

Fra Wikibi
Revisjon per 27. jul. 2012 kl. 13:13 av Eli (diskusjon | bidrag) (Ny side: I grensetraktene i Hedmark er bjørneangrep på bikubene blitt et stort problem. For å hindre bjørn i å gjøre ødeleggelser på bisamfunn og materiell er det i flere år blitt forsøkt...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

I grensetraktene i Hedmark er bjørneangrep på bikubene blitt et stort problem. For å hindre bjørn i å gjøre ødeleggelser på bisamfunn og materiell er det i flere år blitt forsøkt med elektriske gjerder rundt bigården.

Det ble startet opp med mobile strømgjerder, det vil si gjerder av flyttbare gjerdestolper, og med minimum 3 rekker med strømførende tråd/bånd. Til dette ble det påmontert et kraftig batteriapparat beregnet for 9V tørrbatterier med lang driftstid.

I noen områder har disse gjerdene vært tilstrekkelig, men i andre områder er lettgjerdene blitt gravd opp eller løpt ned. Bjørnen er et intelligent dyr, den lærer av erfaringer og lærer bort sine erfaringer til eventuelt avkom. Derfor er det i enkelte områder av Hedmark blitt helt nødvendig med kraftige rovdyrsikre gjerder, satt opp etter mal fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Hedmark birøkterlag har mottatt økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Hedmark til innkjøp, oppsetting og vedlikehold av disse gjerdene, det har derfor ikke kommet på ekstra utgifter for birøkterne. Noe av arbeidet har tilfalt birøkterne, men det bør sees på som en fordel å få tildelt en plass med rovdyrsikkert gjerde. Bjørnen er kommet for å bli, og vi må tilpasse oss dagens situasjon. Gode forebyggende tiltak kan redusere konfliktnivået.

Birøktere fra andre fylker kan søke Fylkesmannen i eget fylke om støtte til oppsetting av bjørnesikre gjerder ved vandring til bjørneområder utenfor eget fylke.

Å oppnå god jording for de elektriske gjerdene har vært en utfordring. Røssslyngen vokser best på tørr morenegrunn, et jordsmonn som gir dårlig jording. Det er derfor viktig å kontrollere strømføringen før man forlater bigården, og eventuelt sette ned ekstra jordspyd for å sikre god jording. Rundt de godkjent oppsatte rovdyrsikre gjerdene er det forsøksvis lagt armeringsmatter som sikrer god jording.