Voksmøll

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk
Angrep av voksmøll i tavlelageret kan ødelegge samtlige tavler

Generelt om Voksmøll

Det finnes to arter voksmøll, stor voksmøll (Galleria mellonella) og liten voksmøll (Achroia grisella). Den voksne store voksmøllen kan bli opp til 20 mm og den lille opp til 13 mm. Størrelsen for begge arters vedkommende varierer mye, blant annet avhengig av næringstilgangen i larvestadiet. De to kan også skilles fra hverandre ved at den lille voksmøllen er skinnende gråbrun og på forsiden av hodet har den en brunlig-orange flekk som den store voksmøllen ikke har. Fargen på den store voksmøllen er grålig-brun og den skinner ikke, men er derimot mer spettete. Voksmøll ser ut til å være et tilbakevendende problem for en del birøktere.


Voksne møll tar ikke næring til seg, de kan leve fra tre til 30 dager, og normalt begynner hunnmøllen å legge egg fra fire til 10 dager etter de har klekt. I løpet av sin levetid legger voksmøllen normalt 300-600 egg, men det finnes rapporter om voksmøll som har lagt opptil minst 1000 egg. Eggene blir lagt i revner og sprekker i kuben, i avfall på bunnbrettet og i tavlene (både i kuben og på tavlelageret). De måler ca 0,5 mm, er hvite-lyserøde og ligger i klynger med 50-150 egg i hver klynge. Ved temperatur på 29-35 ºC begynner eggene å klekke allerede tre til fem dager etter de har blitt lagt. Ved 18 ºC drøyer det opp til ca. 30 dager før de klekker. Larvene gnager ganger i vokstavlene der de tar til seg næring i form av pollen, kokonger, ekskrementer og rester av biyngel. De kan også gnage ganger slik at de skader ynge slik at den dør eller blir missdannet. De store voksmøllene dekker store flater av tavlene med et hvitgrått silkespinn. I dette spinnet er det ekskrementer som sorte klumper. Spinnet er seigt og gir voksmøll-larvene en viss beskyttelse mot biene. Den lille voksmøllen gnager ganger i midten av tavlene. Den store voksmøll-larven vokser fra en lengde på 1 mm til mer enn 23 mm. Utviklingstiden, som avhenger av temperatur og næringsforholdene, kan ta fra 28 dager til 6 måneder. Larvene klumper seg sammen og kan gjennom sitt stoffskifte utvikle veldig høy varme, i følge en undersøkelse opp til 25 ºC høyere enn omgivelsestemperaturen. Ved gunstig temperatur og næringsforhold kan en larve fordoble sin vekt hver dag de første 10 dagene, og kan allerede etter 18-19 dager begynne å forpuppe seg. Før forpupningen gnager den store voksmøll-larven ofte en liten grop i rammeverket eller kassen. Puppestadiet varer 1-9 uker. Den tid det tar for voksmøll å utvikle seg fra egg til voksen er avhengig av temperaturen. Raskeste utvikling, ca fire uker, skjer ved 25-35 ºC, og en kan dermed lett risikere å få angrep på tavlene samt en ny generasjon voksmøll allerede før en er ferdig med slyngingen.


Kuldebehandling

Samtlige utviklingsstadier av voksmøllen dør om de utsettes for minus 7 ºC i 4,5 time, minus 12 ºC i tre timer eller minus 15 ºC i 2 timer. Dersom en har en stor fryser eller tilgang til et fryserom kan tavlene således behandles der. Vær likevel oppmerksom på at det kan drøye mange timer før alle voksmøllene har blitt utsatt for den temperatur som trengs for å oppnå effektiv behandling. Et til to døgn pleier å rekke, men om en har plassert mange tavler/kasser i fryserommet og de står veldig tett mot hverandre (både kasser og tavler isolerer bra) så kan det ta mye lengre tid. Det samme gjelder om et sterkt angrep allerede er i gang, ettersom en ansamling av mange larver utvikler mye varme. Dette er viktig å tenke på når man vil forebygge henholdsvis behandle tavler mot angrep av voksmøll. Kuldebehandling kan en også gjøre ved å sette tavlene ute i løpet av noen døgn ved lave temperaturer på vinteren. Tavler som har blitt kuldebehandlet kan oppbevares i flere måneder etter behandlingen uten å bli ødelagte, selv om temperaturen i lagerlokalen går over 10 ºC. En forutsetning er imidlertid at ny voksmøll ikke kan ta seg inn i kassene.


Eddiksyre

Damp av eddiksyre dreper voksne møll, egg og yngre larver. Derimot kan eldre larver og pupper overleve en behandling, noe som innebærer at en kan risikere at få problemer med voksmøll dersom behandling først settes i gang når angrep er startet. En bør derfor begynne behandlingen så tidlig som mulig etter at slyngingen er avsluttet. Dette er også viktig å tenke på dersom behandling med eddiksyre skjer i et kaldt rom. Ved lave temperaturer skjer fordampningen nemlig langsomt, og effekten blir derfor dårligere. Behandling med eddiksyre bør ikke gjøres i lokaler der en også oppbevarer korrosjonsfølsomt materiale eller utstyr. Se hvordan en gjennomfører en eddiksyrebehandling av rammene under kapittelet om hygiene.


Oppbevar tavlene kaldt, tørt og luftig

Voksmøllens egg kan ikke klekkes ved temperaturer under 9 ºC, og larvene kan ikke utvikle seg ved temperaturer under 15 ºC. Dette innebærer at en kan unngå skader på tavlene om de oppbevares ved temperaturer under 10 ºC. Hvis en plasserer kassene med de tavler som skal oppbevares på en pall slik at kald luft kan sirkulere mellom rammene, kan en unngå voksmøllangrep. Dersom rommet der tavlene oppbevares ikke er musesikkert, så kan en legge et dronninggitter over og under hver kassestabel. I tillegg må en naturligvis se til at nye voksne voksmøll ikke kan komme inn i kassene, slik at nye angrep begynner å utvikle seg når temperaturen på våren går over 10 ºC. Ved risiko for nye angrep eller dersom det drøyer lenge på våren/sommeren før tavlene på lageret kommer ut til bifolkene kan det bli nødvendig å gjenta behandling med eddiksyre.


Avispapir

Ved å legge avispapir mellom kassen på kasselageret vil en forsinke spredningen av voksmøll fra kasse til kasse. En kan også dryppe noen dråper med edikksyre på hvert avispapir så får man behandlet både mot voksmøll og Nosema samtidig.


Spredning

Voksmøllen flyr selv, og kan derfor selv gå inn i bifolk eller på lager. Ved å flytte rundt på tavler med påsittende egg, larver og/eller pupper mellom bifolk og bigårder, kan birøkteren medvirke til å spre voksmøll.


Påvisning

Voksmøllen .

Som regel er voksmøll, voksmøll-larver og kokonger enkelt å få øye på. Når man banker på en tavle med kubekniven, vil evt. larver prøve å rømme. Voksmøll skyr lys, og man kan derfor se dem fly mot mørke steder i bikuben eller på lageret. Larvene kan forveksles med larver til liten kubebille, men sistnevnte har torner langs kroppen og har tre par ben tett sittende ved hodet. Voksmøllarvens ganger i tavlene kan også forveksles med ganger fra liten kubebilles larver og av bilus. Imidlertid er voksmøll-larvens ganger forsynet med et spinn.