Vekter

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

For å ha en viss kontroll på bikubens beholdning, med innkomst av nektar i trekksesongen og forbruk av fôr i trekkpauser, kan det brukes vekter under bikuben. Enkle kubevekter har vært i salg lenge. De fungerer godt, ved jevnlige avlesninger vil birøkter kunne ha god kontroll i bigården sin. Det er ikke nødvendig med flere enn èn kubevekt i bigården, men veiekuben må være en kube i normalt god form. Kubevekter kan brukes gjennom hele sesongen og til alle trekk, men er spesielt nyttig i vandrebirøkt.

Når trekket foregår 15 til 30 mil unna hjemmet er det ikke alltid lett å ha en realistisk forestilling om været, temperaturen eller trekket der kubene befinner seg. I regnestykket tidligere i heftet er det beregnet inn en tur til vandrebigården for tilsyn. Dette kan være lite når man trenger kontroll av vektene. Det oppfordres til samarbeid med andre som vandrer til samme område, ved å dele på tilsyn og avlesing av vekter i hverandres bigårder vil man kunne ha en hyppigere oppdatering av vektdata og dermed en jevnere kontroll. Samtidig vil man kunne unngå en økning av utgiftene til vandring.

Artikkelen er skrevet tilbake 2012 og utviklingen har gått videre, både med hensyn til pris på kubevekter og generell overvåking av bikuber. Kubevektene er nå koblet til telenettet slik at du kan følge utviklingen fra godstolen hjemme. Prisen er er nå også slik at for noen kilo honning kan du investere i overvåking for alle kubene. Ved å søke på Kubevekt på Google finner du et par aktuelle tilbyderen i Norge.

De siste sesongene er informasjonstilbudet til birøkter blitt bedre. Norges Birøkterlag har startet opp en vekttjeneste med elektroniske vekter, og denne er aktiv hele året, norbi.no/veiekube. Vektene følger bikuben/gården, og enhver kan gå inn på nett og hente ut daglige oppdateringer om vektsituasjonen i en representativ bikube i et område.