Sykdommer og parasitter i bifolket

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

I et bifolk burde det være en ideell grobunn for mange sykdommer og skadegjørere, fordi det der er konstant høy temperatur og luftfuktighet, konstant mørke, rikelig med næringsstoffer og mange individer på et lite område, store åpne yngelflater og individer som stadig tar med seg potensielle sykdomsframbringende organismer inn i samfunnet. Men bifolket er en enestående organisme, og det er derfor den har overlevd gjennom tidene.

Det er mye smittestoff i et bifolk uten at det derved utbryter sykdom i bifolket. Det er først når smittepresset blir stort, eller når bifolket av en eller annen grunn kommer ut av balanse og blir svekket, at en sykdom kan bryte ut.

I et bifolk er det mange virus, bakterier, sopp, protozoer, midd og insekter. Noen av disse kan framkalle sykdom, mens mange av disse organismene skal være der som en naturlig del av omgivelsene i bifolket.

I regelverket vårt er sykdommene delt inn i ulike klasser; A-sykdommer, B-sykdommer osv. der A-sykdommer er de mest alvorlige. Det er ingen A-sykdommer på bier. De sykdommene som omfattes av lovverket ser man i høyre spalte. I tillegg er det listet opp en del andre sykdommer og problemer som kan forekomme i bifolk.

Sykdommmer og parasitter som omfattes av lovverket


B-sykdommer: - Lukket yngelråte - American foulbrood (Paenibacillus larvae) - Åpen yngelråte - European foulbrood (Melissococcus plutonius) - Steinyngel – Stonebrood (Aspergillus fumigatus, A. flavus og A. niger) - Liten kubebille - Small Hive Beetle (Aethina tumida) - Tropilaelapsmidd - Tropilaelaps mite (Tropilaelaps ssp.)

C-sykdommer: - Nosemasyke – Nosemosis (Nosema apis og N. ceranae) - Varroainfeksjon – Varroosis (Varroa destructor) - Trakémiddinfeksjon – Acarapiosis (Acarapis woodi)

Andre aktuelle sykdommer (D-sykdommer) og problemer - Virus - Virus - Kalkyngel – Chalkbrood (Ascosphaera apis) - Voksmøll - Wax moth (Galleria mellonella og Achroia grisella) - Sprøyteskader – Spray injury - Forkjølet yngel – Chilled brood - Bukløp - Dysentery - Pukkelyngel – Brood of laying worker or of drone-laying queen - Pollenmugg – Pollen mould - Gjærsopp - Yeast - Skader av dyr