Rengjøring og desinfisering av materiell

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Sortering av materiellet

Når bifolkene er innvintret og honningen høstet og slynget, er det tid for rengjøring og opprydding i slyngerom og lagerlokaler. Materiell skal gjøres rent og eventuelt repareres. Gammelt utstyr av god kvalitet kan være like godt som nytt og moderne utstyr. Blir materiellet imidlertid sprukkent og vanskelig å rengjøre, bør det skiftes ut. Smittestoff som blir sittende i sprekker og på ru overflater er vanskelig å fjerne, og kan spre smitte videre selv fra nyvasket utstyr. Alle birøktere bør derfor med jevne mellomrom ta et kritisk overblikk over materiellet sitt, og sortere vekk materiell av dårlig kvalitet. Materiell som sorteres vekk bør brennes, slik at det ikke blir liggende som en potensiell smittekilde i fremtiden. Kastes det på søppeldynga, kan bier få tilgang til det og eventuell smitte kan spres videre. En annen viktig faktor man må vurdere når man skal rengjøre, er hva materiellet er laget av. Kasser, bunnbrett og annet materiell av treverk tåler annen behandling enn styropor (Jackon-kasser og lignende). Styropor er et plastmateriale, som ved for lang eller kraftig varmebehandling vil smelte.


Sortering av tavler og skraping av rammer

Det enkleste er å sortere rammene i forbindelse med slyngingen. Mørke, møkkete og dårlig utbygde tavler bør en ikke ta vare på. Det samme gjelder tavler med hull, som har mye dronebygg, har synlige tegn på mugg eller som det har vært gjæring i. De skal smeltes om og rammene skal vaskes. Det finnes en del birøktere som gjør dette arbeidet selv, men en kan også sende rammene til Honningcentralen som har et bra anlegg for omsmelting og rammevask. De rammer man vil ta vare på til neste sesong skrapes rene for villbygge og propolis, og settes siden i vel rengjorte skattekasser. Et viktig punkt i den forbindelse er å beskytte tavlene mot angrep av voksmøll. Se hvordan dette gjøres under kapittelet der voksmøll behandles og senere i dette kapittelet om eddiksyrebehandling av tavlene.


Kombinasjon av metoder

Rengjøring og desinfeksjon av materiell som kasser, dronninggitre, dekkbrett osv. bør inngå som en naturlig del av alle birøkteres gjøremål, da dette er et viktig forebyggende tiltak mot bisykdommer generelt og lukket yngelråte spesielt. Ettersom sporene til lukket yngelråtebakterien er svært motstandsdyktige mot det meste, må metode for rengøring velges nøye. Som forebyggende tiltak står birøkteren fritt til å velge blant flere metoder, men anbefales å kombinere mekanisk rengjøring (for eksempel skraping eller vasking med kost) med kjemiske metoder (for eksempel kaustisk soda). En slik kombinasjon gir et langt bedre resultat enn bare en av metodene alene.


Skraping

Før den kjemiske rengjøringen starter, er det viktig at alt materiellet skrapes godt. Denne mekaniske rengjøringen fjerner utvendig skitt, rester av propolis og voks, og gjør at den kjemiske rengjøringen kommer helt inn til overflaten på materiellet som rengjøres. Slurver man med skrapingen, kan effektiviteten på den kjemiske rengjøringen bli betraktelig dårligere.


Flambering

Lukket yngelråte sporers motstandsdyktighet gjør at enkel flambering med gassbrenner ikke er tilstrekkelig. Skal flambering brukes, er det nødvendig å brunsvi treverket. Flambert materiale må vaskes før det igjen kan brukes i kubene. Kasser og lignende av styropor tåler ikke å brunsvis.


Vasking med kaustisk soda

Et godt alternativ til å brunsvi kubemateriellet, er å vaske det i varm kaustisk soda (5%). Annet materiell kan med fordel kokes 10-15 minutter i tilsvarende løsning. Etter bruk av kaustisk soda kan materiellet vaskes med vanlig høytrykkspyler. Noe materiell tåler ikke varme, og da må man bruke kald blanding.


Virkon S

Virkon S er et desinfeksjonsmiddel som ofte brukes i husdyrproduksjonen. Dette kan også brukes i birøkt. Følg bruksanvisningen nøye.


Vask av Jackon

Jackon kassene vaskes best ved å bruke vann med romtemperatur tilsatt kaustisk soda og grønnsåpe. Disse kassene tåler ikke varmt vann, da vil de bli misfarget.


Rengjøring av redskap

Vask skrape, bibørste, kniv og lignende godt. Sett dem inn med litt olje så de ikke ruster eller irrer.


Rengjøring av røykpuster

Beket i røykpusteren rengjøres lettest etter at man har latt den ligge et døgn i kaldt vann (bare metallet – ikke belgen). Sett den inn med litt olje slik at den ikke irrer eller ruster.


Rammevask

Rammevask kan gjøres ved å ha 2-3 g grønnsåpe og 8-10 g kaustisk soda pr ramme. F.eks. kan man ta 100 liter vann 2,5 kg (1,5 kg til 4-500 rammer) kaustisk soda og 1,5 liter grønnsåpe og 1/4 kg tøyvask i et kar. En avskåret varmtvannsbeholder på bein med vedfyring under kan f.eks. brukes. Spyle tavlene godt etterpå med kaldt vann, gjerne med en liten høytrykksspyler, men hageslangen går bra. Tavlene må tørkes godt.


Skifte av voks

Skifte av voks er et svært viktig hygienisk tiltak i birøkten. Hvert bifolk bør få 10-15 nye byggevokstavler hvert år.


Maling

Utvendig maling kan gjøres for å forlenge holdbarheten til materiellet. Man kan også male kubemateriellet innvendig. Maling innvendig av brukt materiell vil kunne forsegle og hindre evt. smittestoff som har festet seg. Velg en malingstype som ikke gir lukt eller smak i honning eller kan være skadelig for biene.


Eddiksyrebehandling av tavlelageret

Eddiksyrebehandling av tavlelageret er godt både mot nosema og mot voksmøll. Eddiksyren helles i en skål som plasseres i en tom kasse på toppen av en kassestabel. Legg et tøystykke eller liknende i skålen som veke, det gir bedre fordampning. Bruk ikke iseddik (som anbefales i en del eldre litteratur), men eddiksyre i konsentrasjon på mellom 60 og 80%. Dersom en bruker 80% eddiksyre, som kan kjøpes på Honningcentralen, trengs 3/4 dl per 10-rammers kasse. Legg en plastduk på golvet under kassestabelen, og legg en plastduk på toppen før et kubetak settes på. Gjør dessuten kassestabelen så tett som mulig, enten gjennom å dra en plastpose over stabelen eller gjennom å vikle igjen sprekker med tape. Sett et skilt på stabelen som viser at eddiksyrebehandling foregår, og sørg for at barn ikke kan komme til kassene.


Vask og renhold i driftsbygningen/tavlelager/bil/henger

Det er viktig å holde alt som er i kontakt med bimateriellet rent for vokssmuler o.l. både for å unngå smitte av ulike bisykdommer, men også for å unngå oppblomstring av voksmøll og evt. liten kubebille.


Rengjøringsmetode og effektivitets% mot yngelråtesporer:

Dampsterilisering i 15 min & dypping i kokende lutoppløsning og brun såpe & høytrykksspyling med kaldt vann: 99,9 %

Flambering med gassbrenner: 83,9 %

Påsprøyting av Virkon® S: 83,5 %

Høytrykksspyling med kaldt vann: 81,2 %

Skrubbing med kjøkkensvamp og varmt såpevann: 75,7%

(Effektivitet av ulike rengjørinsmetoder. Fra Hansen & Brødsgaard 1997)