Pærebrann

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Pærebrann

Pærebrann

Pærebrann, som er forårsaket av bakterien Erwinia amylovora, angriper pære- og epletrær og en rekke andre planter i rosefamilien. Karanteneskadegjøreren er påvist i flere verdensdeler. Den har vært kjent i USA i mer enn 200 år og kom til Europa for ca 50 år siden. I dag er den påvist i de fleste land i Europa. Norge har i mange år hatt strenge importbestemmelser for vertplanter av pærebrann.

Pærebrann (Erwinia amylowora) kommer opprinnelig fra Nord Amerika. Den er spredd til store deler av verden, inkludert de fleste land i Europa. Finland og Island er de eneste landene i Europa uten funn. Sveits og Norge driver aktiv bekjempelse.

Pærebrann fører til rask visning av blomster og skudd, og er på verdensbasis den viktigste skadegjøreren i eple- og pæredyrkingen. For våre viktigste vertplanter, vil hele busken eller treet etter hvert visne ned og dø. Vertplantene finnes i rosefamilien, med bulkemispel og pilemispel som viktigste vertplanter i Norge. Krypmispel, sprikemispel, blankmispel, sølvasal, ildtorn, eple og pære kan også angripes.

Mattilsynet ønsker å bli kontaktet hvis hageeiere har en mispel (Cotoneaster) som viser de klassiske symptomene på pærebrann: Bøyde topper og svarte stilkfester. Siden det allerede finnes pærebrann i Norge, er det viktig å overholde forbudet mot planting og omsetning av de viktigste vertplantene bulkemispel og pilemispel, for slik å hindre spreding av pærebrann med disse vertplantene til nye områder.

Det er viktig for norske myndigheter å unngå spredning av pærebrann fra de områdene den allerede finnes, samt introduksjon til nye områder med importert plantemateriale. Pærebrann er en karanteneskadegjører. En karanteneskadegjører er en planteskadegjører som omfattes av Matlovens forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. De er vanskelige å bekjempe, og kan føre til økt bruk av plantevernmidler og reduserte muligheter for eksport av plantemateriale. Funn av karanteneskadegjørere skal meldes til Mattilsynet.