Offentlige påbud

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Håndteringen av de ulike sykdommene vil variere, men ved påvisning av lukket yngelråte gis normalt påbud om avliving og destruksjon av bifolk med kliniske symptomer, samt at bifolk uten symptomer avlives alternativt skal bygges om. I tillegg gis påbud om smittesaneringstiltak som: • Tilintetgjøring (brenning) av materiell i bigård/på lager/ i slyngerom etc. som vanskelig lar seg rengjøre og desinfisere (for eksempel pga dårlig stand) • Grundig rengjøring og desinfeksjon av materiell i bigård/ på lager/ slyngerom etc. som ikke tilintetgjøres • Tilintetgjøring (brenning) evt. omsmelting av utbygde vokstavler som finnes i bigården/ på lager • Jorda foran kubene i bigården strøs med brent kalk og spavendes

I tillegg til ovenfor nevnte tiltak vil Mattilsynet forsøke å kartlegge smittekilde og avklare hvorvidt det har vært smittefarlig kontakt med andre bigårder. Som kontaktbigårder er det aktuelt å regne: • Andre bigårder tilhørende samme birøkter • Alle bigårder som befinner seg innenfor et område med radius 3 km rundt den bigården hvor sjukdommen er påvist • Alle bigårder som i løpet av det siste året har hatt smittefarlig kontakt med bigården hvor sjukdommen er påvist, for eksempel ved: o levering/mottak av bier, materiell, vokstavler etc. o bruk av samme parestasjon på samme tid o vandring til samme område på samme tid

Evt. kontaktbigårder vil også bli pålagt restriksjoner, og det vil bli foretatt undersøkelser i disse på samme måte som beskrevet over.