Mat

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Bier må ha de samme næringsstoffer som vi må ha for å leve. Karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer, mineralstoffer og vann. Karbohydrater få bier gjennom nektar. Biene vil prosessere nektaren i omtrent 30 minutter hvor de bruker enzymer for å bryte de kompliserte sukkerstoffene i nektaren opp til enklere sukkerarter. Råhonning vil puttes i tomme celler for å tørke slik at vannprosenten senkes til under 20 % slik at det ferdige produktet ikke vil gjære. Ofte kan arbeiderbier sitte og vifte med vingene over honninglageret for å skape en luftsirkulasjon over honningen slik at den tørker godt. Når honningen er ferdig prosessert vil biene forsegle cellene med et lite vokslag for videre å beskytte honningen. Honning gir biene karbohydrater. Dette brukes fremfor alt som energikilde, men biene bruker det også til å lagre energi i kroppen og ikke minst er til larvenes vekst og utvikling. Proteiner, fett, vitaminer og mineraler får biene hovedsakelig gjennom inntak av pollen og forsaft. Proteiner er en felles betegnelse for nitrogenholdige næringsstoffer. Det er her biene får viktige aminosyrer som arginin, histidin, lysin, fenylalanin, tryptofan, leucin, isoleucin, treonin, valin og methionin, som brukes som kroppens byggestener. Det aller meste av proteinene biene inntar, brukes til å bygge opp egen kropp og til foring av yngel, dronning og droner. Til oppdrett av en ny bi kreves omtrent 3,21 mg nitrogen noe som tilsvarer omtrent 100-145 mg pollen. Samlet forbruk for en kube vil ligge på 20 - 40 kg i løpet av ett år. Om høsten vil noe av inntaket brukes til lagring i fettlegemet for å ha som “matpakke” over vinteren. Vitaminer er veldig viktige for yngel og for oppbygging og vedlikehold av celler og vev, det er en stor mengde vitaminer i forsaft. Forsaft eller dronning-gele er en melkehvit tykk væske som består av omtrent 37 % protein, 38 % sukker, 16 % fett og 2,5 % mineralstoffer (prosentfordelingen av innholdet til dronning-gele er noe omdiskutert). Vann er livsviktig for biene. Det brukes til å fortynne maten de spiser, vanne ut honning og for å kjøle ned kroppen til biene og kuben når det er veldig varmt i været.