En birøkters plikter

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

En hver kan begynne med bier, men som birøkter må en sette seg inn i de lover og forskrifter som gjelder. Det er regelverk som angår slyngerom, helse, miljø og sikkerhet og biene er med i dyrevelferdsloven. ”Forskrift om birøkt” skal sikre god hygiene i all birøkt og skal forebygge, begrense og utrydde sykdom hos bier. I henhold til denne forskriften skal:


Birøkteren:

- Registrere bigårdsplassene sine hos Mattilsynet og avregistrere dem når de legges ned

- Merke alle bigårdene med navn, adresse og telefonnummer

- Merke alle bikubene med et nummer som identitetsmerke

- Varsle Mattilsynet ved påvisning eller mistanke om meldepliktige sykdommer


Driften skal legges opp slik at en

- Prøver å unngå å få inn sykdommer i bigården

- Har god hygiene

- Bare bruker biprodukter i birøkten som kommer fra egen bigård, bortsett i fra voks som er varmebehandlet til minst 120 ºC i 30 minutter

- Forebygger sverming


Ved omsetning eller flytting av bier og utbygde vokstavler må en

- Ha sertifisert bigård (helsesjekk etter krav i følge forskrift)

- Føre fortegnelse over all omsetning av bier, brukt kubemateriell og utbygde vokstavler

- Føre liste over all flytting av bifolk mellom registrerte bigårder


Sertifisering

- Birøkteren kan få sertifisert bigården sin ved å henvende seg til Mattilsynet. De vil så foreta den nødvendige kontroll

- Birøktere kan gjennomgå og bestå et kompetansekurs og på den måten få en godkjenning for 10 år så de kan sertifisere bigården sin selv

- Sertifiseringen av bigården gjelder for 2 år av gangen


Svermer

- De som har sertifisert bigård kan sette ut svermefangerkuber i egen bigård

- De som har sertifisert bigård kan opprette svermebigård som også skal meldes til Mattilsynet


Ved omsetning eller flytting av brukt bimateriell uten bier må dette være

- Rengjort

- Ikke ha huset levende bier de siste 10 dager før flytting eller omsetning


Importforbud

- Det er forbudt å importere brukt kubemateriell, unntatt utstyr til honningbehandling som er rengjort og desinfisert