EU-regler

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Når det gjelder oppheving av restriksjoner i forbindelse med lukket yngelråte er Norge forpliktet av EØS-avtalen til å følge EU sine regler. I forbindelse med utførsel av dronninger til andre EØS land, følger det av rådsdirektiv 92/65/EØF at restriksjoner etter påvisning av lukket yngelråte tidligst skal oppheves 30 dager etter at alle bikuber som finnes i et område med radius 3 km rundt utbruddet har blitt kontrollert, og alle infiserte kuber har blitt brent eller behandlet med tilfredsstillende resultat. Tidspunkt for oppheving av restriksjoner vil kunne variere noe avhengig av bla når på året sjukdom påvises. Før restriksjonene oppheves skal det være foretatt en ny inspeksjon i bigården som viser at yngel som er oppstått etter tidspunktet man regner med at smitten skal være utryddet, er frisk.