Det friske bifolket

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

En erfaren birøkter vil intuitivt oppdage når et bifolk ikke er friskt. I et sykt bifolk vil man se unaturlig aktivitet hos biene, eller biene og/eller yngelen vil se annerledes ut. En fremmed lukt vil også kunne være tilstede. Forrige kapittel beskriver hvordan man skal gjennomføre en inspeksjon i bigården og i hvilken rekkefølge man bør gjøre de nødvendige observasjoner. Her er en beskrivelse av hvordan et friskt bifolk skal se ut.

Biene

En sunn voksen bie i et friskt bifolk har hår, og nykrøpne bier er mer behåret enn eldre bier. Fargen er avhengig av rase og alder og er fra gul, gulbrun, brun til grå. Selve bien er matt i fargen, men vingene skal være blanke. Ekskrementene er brune til sortbrune og skal normalt slippes utenfor kuben. Om høsten jages dronene ut av kuben og vil etter hvert dø. Dette kalles droneslaget, og er helt normalt da det som regel ikke skal være droner i kuben om vinteren. På den tiden vil det kunne ligge mange døde droner foran kuben. Antall bier i et bifolk skal øke i løpet av sesongen og minske naturlig ved innvintring og gjennom vinteren. Det er normalt med noen døde bier på bunnbrettet og/eller foran kuben om våren.

Yngel

Yngelflatene skal være sammenhengende, og normalt starter eggleggingen i midten av tavlen og fortsetter deretter i sirkel ut mot tavlenes ytterkanter. Det kan være enkelte tomme celler innimellom etter utrensking av døde larver. Mange tomme celler kan, i tillegg til sykdom, bety at bifolket er innavlet. Cellelokkene skal bue oppover og være lysebrune eller mørkebrune. Fargen er avhengig av hvor mange ganger det har vært yngel i cellene. Det skal ikke være noen døde eller inntørkede larver. Eggene skal ligge i midten av cellene. Larvene i de åpne cellene skal være butte og perlemorsaktig i fargen.

Bifolk

I et bifolk i god utvikling skal det være et vist forhold mellom mengde egg, åpen yngel, forseglede celler og bier. Dette forholdet vil variere gjennom sesongen, men det er f.eks. viktig at det ikke blir for lite bier til å holde yngelen varm. Et i et sunt bifolk skal det alltid være tilstrekkelig med mat, både pollen og honning. Det skal ikke være noen lukt eller evt. være en frisk lukt fra et bifolk.


Bier

 • Farge avhenger av rase og alder, fra gulbrun til grå
 • Nykrøpne bier har mer behåring enn eldre bier
 • Ekskrementene er brune til sortbrune, og slippes normalt utenfor kuben
 • Droneslaget, der dronene hives ut og drepes, er ikke et tegn på sykdom


Yngel

 • Store flater av forseglede celler, enkelte tomme innimellom
 • Lyse eller mørke cellelokk/celleforseglinger som buer oppover
 • Ingen døde eller inntørkede larver
 • Ingen eller frisk lukt
 • Perlemorsaktige, butte larver

Bifolk

 • Et visst forhold mellom mengde egg, åpen yngel, forseglet yngel og bier avhengig av årstid
 • Tilstrekkelig med pollen og honning
 • God aktivitet avhengig av årstid