Bienes evne til å holde rent

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Varmt, fuktig og mørkt

Et bifolk er i utgangspunktet et ideelt sted for oppformering og spredning av mange sykdommer og andre skadegjørere. Dette skyldes at bifolkene holder en konstant høy temperatur og luftfuktighet, det er mørkt og det er rikelig med næringsstoffer (honning og pollen) til stede. I tillegg er det mange individer på liten plass, det er store flater med åpen yngel og det er stor sjanse for at biene får med seg hjem smittestoffer. Allikevel holder bifolkene seg som regel friske ved egen hjelp, men vi kan gjøre tiltak for å hjelpe dem.


Biene

Smittestoff spres med bier via føttene deres, via hårene på kroppen og via fôr. Biene har imidlertid i større eller mindre grad en hygienisk atferd. Bifolkene har hele tiden noen bier som gjør rent i kuben, de såkalte ”pussebiene”. Biene vil også rense hverandre. Disse egenskapene gjør at potensielle smittestoffer bæres ut av kuben. Det er imidlertid viktig å være klar over at når biene gjør dette, vil de kunne bli smittet.


Resistens og toleranse

Biene og bifolkene vil gjennom sin hygieniske adferd hindre oppblomstring og smittespredning av sykdommer. Det er imidlertid genetiske forskjeller mellom både denne egenskapen og den enkelte bies resistens eller toleranse overfor smitte. Disse genetiske forskjellene gjør at enkelte bifolk blir syke, mens andre holder seg friske under ellers like forhold. Disse genetiske forskjellene utnytter man i avlsarbeidet hvor sykdomsresistens er et avlsmål på lik linje med gemytt, svermetrang og honningutbytte.


Biskitt

Normalt tømmer biene seg utenfor kuben, og dette er en måte å hindre smittespredning på. Dersom biene tømmer seg inne i kuben, må dette renses ut av andre bier med påfølgende smittespredning. Det at bilarvene spinner ekskrementene inn kan også sees på som en hygienisk adferd.


Sverming

I moderne birøkt vil vi unngå at biene svermer. Sverming er imidlertid en naturlig måte for biene å rense seg på. En sverm vil bygge en ny bolig på et nytt og rent sted uten annet smittepress en det de evt. har tatt med seg på eller i kroppen.


Sterke bifolk

Sterke bifolk har en beundringsverdig egenskap med å holde god hygiene i bikuben, og de gjør dette adskillig bedre enn svake bifolk. Dette fører til lite smittepress og god motstandsevne mot smitte.


Smittespredning

Smittespredning skjer fra bikube til bikube og fra bigård til bigård gjennom feilflyging, røving, desertering og sverming.