Arbeider

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Arbeidere

Nykrøpne arbeidere veider omtrent 100 mg, ettersom de modner indre organser vil de nå en vekt på omtrent 125 mg. Om sommeren blir arbeiderne rundt 40 dager gamle, mens de som overlever vinteren kan bli helt opp til 160-180 dager gamle. I yngelsesongen vil livsløpet til en arbeider starte med å gjøre oppgaver i hjemmet. De to til fem første dagene etter kryping spiser de mye pollen, dette brukes som byggestener i kroppen for å ferdigutvikle kjertelapparatet og da spesielt forsaftkjertlene. Samtidig vil biene være pusse/hushjelp bier og hjelpe til med å rense opp i tomme celler. Det er svært sjelden at disse biene beveger seg veldig langt vekk fra yngelleiet. Når forsaftkjertlene er ferdig utviklet vil arbeideren produsere forsaft (dronning-gele) og bli ammebie. Siden den sitter midt i yngelleiet er den spesielt mottagelig for signaler om at larvene er sultne. Etter en periode vil ammebiene bli trengt bort fra yngelleiet av nye yngre ammer. De begynner å bevege seg mer rundt i kuben og gjøre andre forefallende oppgaver som bygging og også kunne ha en periode som hoffdame. En liten fraksjon vil alltid være likbærere og frakte døde bier ut av kuben. Ettersom biene beveger seg rundt vil de også kunne bli rekruttert til å være lagrebier. Dette er bier som mottar nektarlast fra trekkbiene og springer med det til lageret. Litt eldre bier vil ha mindre forsaftkjertler og vil være mottagelige for å bli dansefølgere eller vaktbier. Dansefølgere er bier som følger med på dansen til trekkbiene og som kan rekrutteres til å bli trekkbier. Når biene først har blitt trekkbier vil de stort sett fortsette med denne oppgaven til de dør. Overgangen fra å være innebie med varierte oppgaver til å være trekkbie og være utsatt for et helt annet miljø er fulgt av en mengde fysiologiske forandringer som har vært studert nøye av flere forskere.

Arbeiderbier er ikke låst i dette mønsteret av aldring og oppgaver. Hvis det blir mangel på ammebier kan trekkbier gå tilbake til å være ammebier, er det fullt trekk og lite trekkbier kan arbeidere rekrutteres til å bli trekkbier i svært ung alder. Det samme gjelder for nesten alle andre oppgaver i kolonien. Enhver bie reagerer på de stimuliene som er i nærmiljøet og gjør de oppgavene som trengs der og da. Dette gjør at samfunnet kan reagere raskt på de kravene som stilles til det til enhver tid. Arbeiderbier som kryper om høsten når det er lite yngel i kuben vil også spise mye pollen for å bygge opp kroppsreserver for å ha som matpakke over vinteren hvor det ikke er annet å spise enn den honningen de måtte ha fått samlet i løpet av sommeren. Honningbier som holdes som husdyr får sukkervann i stedet for honning som vinterfor.